torsdag den 2. august 2012På genopdragelsesrejse i sin egen ungdom har undertitel Livet levet baglæns i dagbøger 1961-1974. Det er noteringer og orienteringer i levet liv. Tanker er nedfældet, oplevelser, læsninger og forberedende skriftlige forsøg. At fordybe sig i levet liv og dets oplevelser. At huske og forstå kan skrift bruges til. På sporet efter den tabte, den svundne tid i et forsøg på baglæns forståelser af livet. Jeg tror der foregik noget i ungdommen, som tåler at blive genlæst - og offentliggjort. 428 sider. Aurora/ Blurb 2012

En slags kompendium til Udvalgte digte 1969-2012


Udvalgte digte er en traditionel og dækkende titel på denne samling, der netop er udvalgt til lejligheden af digte fra perioden 1969-2012.
Det er blevet en rejse igennem lyrikkens landskab og tidsmæssige registreringer og seismografiske nedslag. 

Hvert blad i haven

Hver blad i haven
fortæller historie
om vort svundne  liv

Og hvert efterår
river vi alle blade
sammen til genbrug

Her går så vort liv
og historierne i
recirkulation


Løvløshedens have - digte - af Tommy Flugt 2012

I begyndelsen af 2012 trængte en del digte sig på og en særlig begivenhed satte gang i processen. Det var en film: Mødet i Toscana, der satte skub i titeldigtet og denne samling. Og pludselig var samlingen færdig og trykt. 


Tilfældige hændelser Erindringsbilleder for to stemmer. 2012.
 Kom pludselig i foråret i et hug. Skrevet, redigeret og udsendt på halvanden måned. En voksen stemme og en stemme fra barndommen flettes sammen mellem en masse tilfældige billeder, side om side og gribende ind i hinanden til slut. Hvad der bliver af tilfældigheder er i sagens natur ikke let at sætte på nogen formel andet end tilfældighedens formel. En eller anden formel der leder efter en helhed, men ved at begyndelsen fortaber sig i fortidens big bang. Der er kun at registrere og beskrive tilfældigt. Men det er da noget.
At beskrive.

Findes som e-bøger hos Blurb. Nærmere beskrivelse på Ordhaven.