søndag den 28. april 2019

Dansk Forfatterforenings Generalforsamling i Strandgade 2019


Dansk Forfatterforenings Generalforsamling i Strandgade den 27.04.2019

Efter at Knud Vilby var valgt til dirigent og havde konstateret at indkaldelsen var lovlig, den stod i Forfatteren no 1 2019, hvor hele dagsordenen og formandens tale var trykt, ligeledes gennemsigtighedsrapport (med link), forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler (med link), regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Så gav han ordet til formanden Morten Visti.

Morten Visti startede med at læse navnene på de afdøde forfattere i 2018 op, imens vi holdt et minuts stilhed til ære for kollegerne. Derpå læste han beretningen fra Forfatteren op og her konstaterede han at der  var en  nettotilgang på 59 medlemmer i 2018. Mange har meldt sig ind i 2019, da foreningen fejrer dels 100 året for det Nordiske forfattersamarbejde på Nordatlantens Brugge 10.04 og Dansk Forfatterforenings 125 årsjubilæum bød på festmiddag. Blixen prisfesten kommer i maj. Og så fejrede lyrikerne den 90 årige digter Knud Sørensens 90 års dag med en festbog Et stykke af din tid. I den skriftlige aflagte rapport blev kampen for Arne Herløv Petersen-sagen om hans ophavsretssag til sine dagbøger fortsat holdt i live og støttes af foreningen. Sluttelig takkede og nævnte formanden Århus forfattergruppens store arbejde for foreningen. Det er blevet en stærk lokalgruppe i det jyske.

Efter den skriftlige rapportering føjede formanden bemærkninger til om EU direktivet og ophavsret, som nu er blevet vedtaget af Ministerrådet og Kommissionen. Det skal på 2 år oversættes og implementeres i dansk lov. Den anden ting formanden mundtligt føjede til sin beretning var at Biblioteksloven, som foreningen har brugt mange kræfter på, ikke bliver genåbnet. Han slog fast at Folkebibliotekernes formål skal være at støtte litteraturen - (selvom Sass Larsen (S) ikke mener der kommer nogen på bibliotekerne).

Efter en del afklarende spørgsmål til beretningen og et svar på mit spørgsmål om det udeblevne samarbejde med Dansk Kunstnerråd, hvor svaret var at bestyrelsen trods forhandlinger ikke have fået et lavere kontingent igennem og derfor ikke mente foreningen havde råd til at være medlem af Dansk Kunstnerråd. Det er beklageligt og ærgerligt. Vi bør være medlem.
Efter ordvekslingerne kunne beretningen godkendes med applaus.

Dernæst blev økonomien for foreningen fremlagt og gennemgået og godkendt.
Formanden havde en kommentar: Vi har en prekær økonomi. Vi skal passe på med faste udgifter. Bestyrelsen havde vurderet at vi ikke har råd til Dansk Kunstnerråd i denne ombæring. (Til trods for at foreningens kritiske revisorer som sidste år anbefaler, at Dansk Forfatterforening genindmelder sig i Dansk Kunstnerråd).

Så var der valg: Formanden blev genvalgt for en 2årig periode. Nogle meldte sig ud af bestyrelsesarbejdet og andre meldte sig til. Samlede resultat bliver afklaret ved en Urafstemning.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et glas jubilæumschampagne og fællesspisning.

Tekst og fotos: Tommy Flugt