lørdag den 21. marts 2015

EN GENERALFORSAMLING I DANSK PEN

EN GENERALFORSAMLING I DANSK PEN

Af Tommy Flugt                                                      21.03.2015

Det er forår og generalforsamlingstid og mødested for medlemmerne. Her kan hannerne puste sig op og hunnerne byde sig til. Har været til mange af den slags i årenes forløb, men ingen er som generalforsamlingen i Dansk PEN, hvor præsidenten (sådan hedder han i disse luftlag) gennemgik årsberetningen på ca. tre kvarter og henviste så foruden til en 20 siders skriftlig beretning som var udsendt. Det var en ganske udførlig beretning og hans mundtlige gennemgang var alt fyldestgørende og formandens beretning blev da også godkendt med applaus. Et stort og sagligt og alvorligt arbejde var udført i årets løb og der var grund til at være tilfreds med resultatet. Pænt fremmøde endda og en del nye ansigter.

Da Pens mål er at kæmpe for ytringsfriheden, ligegyldigt hvor den udsættes for trusler, at skabe forståelse mellem forfattere og skribenter af enhver nationalitet samt at arbejde for bevarelse af verdens litteratur, så skulle man formode, at der hvor dét gav problemer var det man skulle koncentrere sig om og diskutere sådan en aften. Fx hvordan man aktivt kunne deltage i at hjælpe betrængte forfattere i verden. Og gør det. Eller man kunne drøfte forståelsen af Hadetale, en af de centrale ideer i Pens historie. Men det er ikke det man er kommet til generalforsamlingen for. Man er kommet fordi noget er i gære efter Paris og København angrebene på ytringsfriheden. Og så snart den ordinære generalforsamling er overstået og man er fremme ved bemærkninger ved afslutningen trækker den afgående formand et eksklusionsforslag frem rettet mod et bestyrelsesmedlem for illoyalitet. Og så trådte der en særlig stemning til. Den anklagede holdt en lang forsvarstale og forsøgte at forklare sine bevæggrunde og fandt ikke at der var grund til at bortvise hende fra bestyrelsen. Hun havde lavet en erkendt fejl og det måtte så være det. Men det var det så ikke, for forsamlingens overvældende flertal valgte at følge formanden og bestyrelsen og udelukke hende fra bestyrelsens arbejde. Ikke fra foreningen.

Nu var det at i hvert fald to nye medlemmer viste deres interesse for generalforsamlingen og dens virke, det var kendisserne som også kendte det udelukkede bestyrelsesmedlem. De kaldte det en farce. Begge to i deres sociale medie platforme dagen efter og det kom naturligvis JP og Berlingske for øre, så de begge kunne komme i avisen. Ligeledes kom så denne del af Pens arbejde i avisen, og indtil videre er det ikke lykkedes mig at finde andet om Pens arbejde. Men sensationen er i avisen og avisen har taget parti. Den illoyale kendte forfatter, ytringsfrihedens bannerfører ifølge aviserne var bortvist. Mads Brügger fra Radio24syv gav aviserne mulighed for at skrive om det ud fra hans synsvinkel. Mens jeg var til stede den aften sagde han ikke et ord, men det var tydeligt fra starten at han kendte forfatteren, da de hilste hjerteligt på hinanden i starten. Måske havde han fået lidt at vide på forhånd. I hvert fald var han lige meldt ind i Pen og efter den oplevelse meldte han sig ud igen. Det større engagement ses ikke i den handling. Han blev blot brugt som en lille rapportør til aviserne og en vennetjeneste. Den slags medlemmer kan foreningen godt undvære. En anden ping var journalisten, der har taget monopol på ungdomsoprøret, Øvig Knudsen. Sært nok havde han også lige meldt sig ind og ville dagen efter melde sig ud igen. Nogen stor solidarisk kampfælle fik Pen ikke i denne omgang. Han skriver, at han er enig med alle til gårsdagens generalforsamling i, at Birgitte Kosovic har begået en fejl, men det foranlediger ham ikke desto mindre til at udtale sit ubehag ved beslutningen om at udelukke den illoyale forfatter fra Pens bestyrelse. Og han meddeler at han udmelder sig af foreningen, ligesom forfatteren også meddeler at hun vil trække sig helt ud af foreningen. Hendes illoyalitet kommer til at skade foreningen i lang tid. Om man vil det eller ej. Skaden er sket. Og der var medvirkende sufflører til det.

For ti år siden havde vi den store JP tegningesag og især Flemming Roses medvirken. Det var en sag der gav dønninger den gang og medførte at en Hedegård søgte optagelse i Dansk PEN. Dengang var en ung mand Klaus Rothstein formand og kunne ikke rigtig finde ud af at takle den sag, så det gjorde en indkaldt forsamling for ham og ville ikke optage Hedegård. Det kom dog ikke så vidt, for han havde anet forløbet og lod være at ansøge om medlemskab af Pen, men startede sit eget Trykkefrihedsselskab, hvor han fik samlet en lille menighed for den totale frihed til at fortsætte sjoflingen af muslimer i Danmark. Altså stik mod ånden i Pen. Samme Rothstein lod være at genopstille den gang. Her ti år efter spillede han en lille rolle i forløbet om Birgithe Kosovic, det var ham der afleverede det fældende bevis, den rygende pistol til bestyrelsen. Han havde modtaget det famøse brev fra hende og rettede henvendelse til foreningen, som så tog affære. Tilbage er at beklage at en illoyal forfatters handling kan dække en fri presses udsyn, så der ikke kan blive plads til et ord om foreningens øvrige virke. Og desværre er de berørte parter ikke lige de, der medvirker til det, de modvirker med deres handlinger arbejdet i Pen. At medieverdenen er af lave viser Publicistklubbens pris til Flemming Rose, der fik dens - skal vi kalde det - ”Hadepris” i år.

Måske er 20 sider om Dansk Pens virke for meget forlangt af en travl presse at sætte sig ind i. Det er lettere med lidt uro i de bageste rækker. Sådan lidt BT og Ekstra Blads journalistik. Mads Brøgger, Øvig Knudsen og Birgithe Kosovic kom i avisen. Man må melde sig ind i foreningen og deltage i dens arbejde, hvis man vil have noget at vide om Dansk PEN.Birgithe Kosovics forsvarstale, Klaus Rothstein lænet op ad døren lytter, mens Mille, Pens sekretær ser tænksomt til, og den afgående præsident i hvid skjorte ville sikkert gerne have været fri for sagen, men måtte træffe sin nødvendige beslutning, der blev bakket op af et stort flertal i bestyrelsen. Igen forstyrrede personfnidder generalforsamlingen og fokus forsvandt. Men det kommer igen. For Pen er nødvendig.